Elektrakeuring

Elektrakeuring

Het inventariseren van mogelijke risico’s die veroorzaakt kunnen worden door de elektrische installatie in relatie tot brandveiligheid,
onveilige situaties voor mens en dier en bedrijfscontinuïteit. De inspectie wordt uitgevoerd op de installatie die vast in het gebouw is geïnstalleerd.
Hieronder vallen geen vast opgestelde machines, deze worden tot en met de hoofdschakelaar geïnspecteerd.
 Wat is een Elektrakeuring 
De Elektra Inspectie richt zich op die onderdelen van uw installatie die de grootste risico’s op brand of elektrocutie vormen.
N.B.: Elk bedrijf is bij wet verplicht te zorgen voor een veilige elektrische werkomgeving . Dit kan regelmatig worden getoetst met een
inspectie conform de NEN 3140.  De Elektrakeuring richt zich alle op het voorkomen van de grootste risico’s op brand of letsel en voldoet dus niet aan de wettelijke eisen.
Resultaat
U ontvangt een heldere rapportage met aanbevelingen voor verbetering van de installatie. Met het onderzoek voldoet u aan de voorwaarden in de brandverzekering van verschillende verzekeraars .
Visuele inspectie
Beslaat het visueel beoordelen van de installatie op bijvoorbeeld: corrosie, aanrakingsgevaar en ontbrandingsmogelijkheden.
Meting en beproeving
Bij meting en beproeving wordt de installatie inwendig onderzocht op onder andere
slijtage, functioneren van veiligheden, mogelijke overbelasting en installatiefouten.
Thermografisch onderzoek
Met behulp van infrarood temperatuurmetingen, bij normaal bedrijf, kunnen wij te hoge temperaturen
in de installatieverdelers signaleren die brand kunnen veroorzaken.
Inspectie resultaten
Nadat de inspectie door ons is uitgevoerd krijgt u een gedetailleerde rapportage. Hiermee zijn uw voordelen:
• Inzicht in de staat van onderhoud van uw installatie
• Leidraad voor het uitvoeren van maatregelen op uw installatie
• Aantoonbare verantwoordelijkheid richting; personeel, derden, verzekeraars en toezichthouders.
Uw Voordelen:
• Gebreken op tijd signaleren
• Betrouwbaarheid van de installatie vergroten
• Installatie conditie zichtbaar maken
• Leveren van feitelijke gegevens over de betrouwbaarheid van de installatie
• Input voor een onderhoudsplan
• Onafhankelijk en objectief oordeel over de installatie