SCIOS-keuring

Om de veiligheid van stookinstallaties te waarborgen heeft de overheid de SCIOS Certificatieregeling in het leven geroepen. Olof Schuur is door de Stichting Certificatie Inspectie Onderhoud Stookinstallaties erkend voor de uitvoering van deze SCIOS-keuringen. Wij kunnen zowel de Eerste of Bijzondere Inspecties(EBI) als de Periodieke Inspecties (PO en PI) voor de scopes 1, 2 (toestellen) en 7a (gasleidingen)  voor u verzorgen.

Keuringsplicht SCIOS

Het is in Nederland verplicht uw gasgestookte stookinstallaties met een vermogen van meer dan 100 kilowatt en de gasleidingen met een totaal aansluitvermogen van boven de 100 kilowatt regelmatig te laten keuren. Ook een niet gasgestookte stookinstallatie met een vermogen van meer dan 20 kilowatt valt onder deze keuringsplicht. Deze keuringen, of inspecties worden gecoördineerd door de SCIOS. Installateurs die onderhoud of inspecties uitvoeren aan deze installaties moeten SCIOS gecertificeerd zijn.

Eerste of bijzondere inspectie (EBI)

Wanneer een nieuwe installatie wordt opgeleverd, of wanneer nooit eerder een inspectie heeft plaatsgevonden, moet een ‘Eerste of Bijzondere Inspectie (EBI)’ worden uitgevoerd. Als eigenaar van zo’n stookinstallatie bent u van overheidswege verplicht deze inspectie te laten uitvoeren. Wanneer een installatie wordt goedgekeurd, wordt een ‘Verklaring van ingebruikname’  afgegeven, die u te allen tijden moet kunnen tonen.

Periodieke inspectie (PI)

Elke vier jaar moet een her-inspectie plaatsvinden, de zogenaamde ‘Periodieke Inspectie’ (PI). Hierbij wordt gecontroleerd of uw installatie nog voldoet aan de door de EBI-er geformuleerde normen. Bij afwijkingen kan de PI-er, eventueel in overleg met de EBI-er besluiten een instelling te wijzigen of een onderdeel te vervangen. Van de PI wordt een verslag gemaakt en als de installatie is goedgekeurd wordt een ‘Verklaring van inspectie’ afgegeven. Ook deze verklaring moet kunnen worden overlegd. Deze inspectie is eveneens verplicht en kan door ons worden uitgevoerd.

Periodiek onderhoud (PO)

Jaarlijks moet het ‘Periodiek Onderhoud’ (PO) worden uitgevoerd. Dit is het feitelijke reinigen en afstellen van een brander of ketel. De PO-er is niet bevoegd instellingen te wijzigen, maar is doorgaans wel degene die als eerste veranderingen opmerkt. In overleg met PI-er kan dan worden besloten welke actie moet worden ondernomen. PO dient jaarlijks te worden uitgevoerd en wanneer de installatie in orde is bevonden wordt een ‘Verklaring van onderhoud’ afgegeven.

Wat betekent dit voor u?

Heeft u 1 of meerdere gastoestellen met een vermogen van boven de 100 kilowatt dan moet uw ketel EBI worden gekeurd, dit is eenmalig. Daarna moet(en) de toestel(en) elke 4 jaar worden gecontroleerd volgens een vast protocol en moet er jaarlijks onderhoud worden uitgevoerd. Cascade opstellingen met ketels die zelf onder de 100 kilowatt vermogen liggen maar samen wel boven de 100 kilowatt vermogen komen vallen ook onder de SCIOS regeling.  Hiervoor is een vereenvoudigde keuring ontwikkeld. Voor de gasinstallatie (gasleiding) met een totaal aansluit vermogen van 100 kilowatt of meer geldt ook dat deze een EBI-keur moet ondergaan (scope 7a) en ook elke 4 jaar moet worden geïnspecteerd, hierbij geldt geen onderhoudstermijn. Ook als de afzonderlijke gastoestellen niet in cascade zijn opgesteld maar samen wel meer dan 100 kilowatt vermogen hebben en zijn aangesloten op dezelfde gasleiding, valt de gasinstallatie onder de SCIOS regeling.

Voorbeeld:

1 ketel van ≥ 100 kilowatt vermogen: zowel de ketel als de gasleiding vallen onder de SCIOS wetgeving.
2 ketels van 65 kilowatt vermogen in cascade; zowel de ketels als de gasleiding vallen onder de SCIOS wetgeving.
3 ketels van 65 kilowatt vermogen los van elkaar maar op de zelfde gasleiding; alleen de gasleiding valt onder de SCIOS wetgeving.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de SCIOS .